Personuppgiftspolicy:

Vi följer den svenska personuppgiftslagen, som håller en hög nivå för att ge individen skydd om hur personuppgifter lagras. Enligt denna lag måste vi be dig samtycka till att vi behandlar och sparar uppgifter om dig i vår databas. Genom köp hos smartfan.eu bekräftar du detta samtycke. Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av när du genomför ett köp kommer att behandlas av smartfan.eu i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt i kommunikationen mellan smartfan.eu och kund.

Information regarding online dispute resolution pursuant to Art. 14 Para. 1 of the ODR (Online Dispute Resolution Regulation):

The European Commission gives consumers the opportunity to resolve online disputes pursuant to Art. 14 Para. 1 of the ODR on one of their platforms. The platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) serves as a site where consumers can try to reach out-of-court settlements of disputes arising from online purchases and contracts for services.