Elektronisk kommunikation

Når du besøger www.robovac.dk® eller sender e-mails til os, kommunikerer du med os elektronisk. Du samtykker dermed til at modtage elektronisk kommunikation fra os. Vi vil kommunikere med dig gennem e-mails eller ved opslag på dette web-site.

Copyright

Alt indhold på dette web-site, så som tekst, grafik, logo, iconer, billeder, audio clip, digitale downloads, data, og software, tilhører www.robovac.dk ® eller leverandører til os. Alt software anvendt på dette web-site tilhører www.robovac.dk ® eller dets software leverandører.

Licens og web-site adgang.

www.robovac.dk ® giver begrænset licens til at bruge dette web-site til personlige formål, og ikke til download (ud over almindelig cache-funktioner) eller ændringer af det, eller dele heraf, medmindre der foreligger udtrykkelig skriftlig tilladelse fra www.robovac.dk ®.

Denne licens omfatter ikke nogen form for videresalg eller kommerciel brug af dette web-site eller dets indhold; herunder indsamling af data, produktlister, beskrivelser eller priser; enhver afledt brug af dette web-site eller dets indhold; enhver download eller kopiering af konto informationer til fordel for andre web-sites; eller enhver brug af data-mining, robotter, eller lignende dataindsamlings værktøjer. Dette web-site eller eller dele heraf må ikke gengives, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges, besøges, eller på anden måde bruges til nogen form for kommerciel brug uden udtrykkelig skriftligt tilladelse fra www.robovac.dk ®. Du må ikke anvende frames-teknikker til at skjule handelsmærker, logos, eller andre ejendoms-information (omfattende billeder, tekst, side layout, eller sider) fra www.robovac.dk ® og vore partnere uden udtrykkelig skriftlig tilladelse. Du må ikke anvende www.robovac.dk ®'s navn eller handelsmærker i META-tags eller anden "skjult tekst" uden udtrykkelig skriftligt tilladelse fra www.robovac.dk ®. Enhver uautoriseret brug ophæver omgående tilladelse eller licens givet af www.robovac.dk ®. Du har en begrænset, opsigelig, og ikke eksklusiv ret til at oprette et link til www.robovac.dk www.robovac.dk ®'s web-site så længe linket ikke afbilder www.robovac.dk ®, dets partnere, eller deres produkter / services i et falskt, misvisende, nedsættende, eller på anden vis negativ måde. Det er ikke tilladt at bruge www.robovac.dk ®'s logo eller anden relateret grafik eller handelsmærker, som en del af linket uden udtrykkelig skriftligt tilladelse.

Din konto

Som bruger af dette web-site, er du selv forpligtet til at opretholde fortroligheden omkring din konto og password gennem begrænset adgang til din computer, og du accepterer ansvaret for alle hændelser, der måtte forkomme under din konto. Www.robovac.dk ® og dets partnere forbeholder sig retten til, ved misbrug, at nægte ydelser, lukke konti, fjerne eller rette indhold, eller annulere ordrer uden varsel.

Anmeldelser, kommentarer, kommunikation, og andet indhold

Besøgende må tilføje anmeldelser, kommentarer og andet indhold; og sende forslag, ideer, kommentarer, spørgsmål, og anden information, så længe indholdet ikke er ulovligt, pornografisk, truende, overtræder "privatlivets fred", overtræder andres rettigheder, eller på anden vis er injurerende mod tredje person eller gruppe, og ikke består af eller indeholder software virus, politisk propaganda eller kommerciel reklame. Du må ikke bruge falsk e-mail addresse, udgive dig for at være en anden person, firma eller forening. www.robovac.dk ® forbeholder sig retten (men ikke pligten) til at fjerne eller rette sådant indhold, men vi fører ikke regelmæssig kontrol af ovennævnte materiale. Såfremt du indtaster eller sender materiale, og medmindre vi angiver andet, giver du www.robovac.dk ® og det's partnere en non-eksclusiv, royalty-fri, vedvarende, uopsigelig, og fuld ret til at bruge, gengive, ændre, tilføje, offentliggøre, oversætte, skabe afledt materiale fra, distribuere, og vise dette indhold over hele verden på et vilkårligt media. Du giver www.robovac.dk ® og dets partnere retten at bruge det anvendte navn/synonym, hvis det ønskes. Du garanterer, at du ejer eller på anden vis har retten til det indhold du videregiver; at indholdet er præcist; og at brugen af indholdet fra dig ikke overtræder dette og ikke vil forvolde skade til nogen person eller gruppe; og at du vil fritage www.robovac.dk ® eller dets partnere for alle krav rejst, som konsekvens af indhold indsendt af dig. Www.robovac.dk ® har ret, men ikke forpligtigelse, til at overvåge, rette eller fjerne enhver aktivitet eller indhold. www.robovac.dk ® kan ikke holdes ansvarlig og påtager sig intet ansvar for materiale indsendt af dig eller 3. person.

Copyright klager

Www.robovac.dk ® og dets partnere respekterer andres rettigheder. Hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret på en måde der anfægter copyright, så email din klage til os.

Ejendom

Alle produkter købt hos www.robovac.dk ® forbliver www.robovac.dk ®'s ejendom indtil du modtager varen og varen er fuldt betalt. Det betyder, at riskoen for bortkommet post tages af www.robovac.dk ®. Dog har du risikoen for returforsendelser, indtil www.robovac.dk ® modtager varerne.

Produktbeskrivelser

Www.robovac.dk ® og dets partnere bestræber sig på at være så nøjagtige som muligt. Men, www.robovac.dk ® kan ikke garantere at produkt beskrivelser eller andet indhold på dette web-site, er komplet, pålideligt, opdateret eller fejlfrit. Hvis et produkt tilbudt af www.robovac.dk ® ikke er som beskrevet, er din eneste mulighed at returnere produktet i ubrugt stand.

Øvrige parter

Parter, andre end www.robovac.dk ® og dets partnere, tilfører services eller sælger produkter på dette web-site. Hertil kommer, at vi linker til andre firmaers web-sites. Vi er ikke ansvarlige for undersøgelse og vurdering heraf, og vi garanterer ikke for de ydelser, der tilbydes af disse firmaer eller individer eller indholdet af deres web-sites. Www.robovac.dk ® påtager sig intet ansvar for de handlinger, produkter og indhold for alle ovennævnte eller 3. part. Du bør selv læse deres fortroligheds politik og andre regler for brug.

Www.robovac.dk fraskriver sig enhver erstatnings- eller ansvarsforpligtigelse der ved installering og montering, hvor www.robovac.dk ® ikke har været installeringsansvarlig kan skyldes overtrædelse af stærkstrøms- eller svagstrømslovgivningen, ukorrekt montering, forkert betjening, manglende beskyttelse af adgangskode, etc. ligesom ® heller ikke kan være erstatningspligt eller drages til ansvar i tilfælde af indbrud, overfald, røveri eller lignende.

Site politik og rettelser

Læs også vore andre politikker beskrevet på dette web-site. Disse politikker er også gældende for dit besøg hos www.robovac.dk ®. Vi forbeholder os retten til, til enhver tid, at ændre vores site, politikker, og ovenstående retningslinier.

Garanti og reklamationsret

Www.robovac.dk® gør sig umage med at udvælge de produkter vi tilbyder vore kunder. Dels underkaster vi produkterne en kvalitetstest inden vi sender dem på markedet, dels undersøger vi producenten og leverandøren inden vi indleder et samarbejde med dem. Vi gør dette for at være sikker på, at det du købe er af en god kvalitet, og at leverandøren kan og vil de samarbejdsaftaler vi indgår, så du kan få den rigtige varer til aftalte kvalitet, tid og pris. Altså en sikkerhed for dig som kunde. Hos Www.robovac.dk ® er du stillet mindst lige så godt som den danske "lov om fjernhandel" foreskriver og på mange områder bedre. Det vil sige at du har: 14 dages fortrydelsesret fra varens ankomst (gælder dog ikke skaffevarer og projektvarer). 2 års reklamationsret på alle varer. Reklamation Hvis du konstaterer fejl og mangler på en vare har du 2 års reklamationsret gældende fra varens levering. En mangel kan f.eks. være en materiale- eller fabrikationsfejl som har været til stede da varen blev leveret, men først opdages senere. Du skal reklamere over en mangel inden for rimelig tid efter at manglen er opdaget, eller burde være opdaget. Hvad kan du forvente og kræve af www.robovac.dk ®, hvis en vare eller tjenesteydelse har en mangel?: 1. Du kan kræve, at en fejl eller mangel bliver repareret. Www.robovac.dk ® vil i hvert enkelt tilfælde vurdere om varen skal repareres eller ombyttes til anden identisk vare, med mindre du accepterer noget andet. Dette afhænger blandt andet af fejlens art og varens pris. Reparation eller ombytning vil ske uden omkostninger for dig (med undtagelse af fragtomkostninger). Du skal blot sende varen i en transportsikker indpakning (hertil er original emballagen fortrinlig, så det kan være en fordel at gemme den til reklamationsretten er overskredet, altså 2 år). Vi modtager ikke pakker, der bliver sendt per efterkrav til os. Du er også velkommen til at indlevere varen personligt. Kontakt os venligst inden, så vi kan aftale tid og sted. Www.robovac.dk ® vil tilstræbe at udbedre fejl og mangler så hurtigt som mulig. Reparation vil ske inden for rimelig tid, men afhænger af flere faktorer, f.eks. periodiske fejl, fremskaffelse af reservedele etc. Eventuelle brugte varer kan dog ikke ombyttes. 2. Afslag i købesummen kan gives, hvis du ønsker at beholde varen, men kan leve med, at den har en mangel. F.eks. ridse i betjeningspanel, forkert farve, eller lignende. Varer der sælges med nedslag i pris pga. mangel kan ikke reklameres på det felt. 3. Som sidste løsning kan du kræve en ophævelse af købet af den pågældende vare. Dette kræver dog, at manglen er væsentlig, og manglen ikke kan afhjælpes ved reparation, udbytning eller afslag i købesummen. Vi skal naturligvis have varen leveret tilbage. Refundering for omkostninger forbundet til eventuel installation af 3. mand refunderes ikke. Fejl og mangler er et langt kapitel. Hvis du vil have yderlig oplysning omkring dine rettigheder udover dem ovenfor beskrevet kan du finde en uddybning omkring reklamationer hos Forbrugerstyrelsens hjemmeside for nethandler, www.net-tjek.dk, her.

Forsendelse

Leveringstidspunkt

Varerne bliver normalt afsendt mellem 1-2 arbejdsdage efter du har afgivet din bestilling. I praksis vil det i Danmark sige, at du har dine varer mellem 2-4 arbejdsdage efter din bestilling. I Norge, Sverige, Finland og Tyskland dog 3-9 dage efter. Andre lande efter aftale. I særlige tilfælde kan der dog gå op til 30 dage, før du modtager dine varer (f.eks. ved restordre, lagerfejl, udsolgte varer eller andet). Vi vil kontakte dig, hvis afsendelsestidspunktet overskrider 5 arbejdsdage. Du kan se på den enkelte vare, hvor lang leveringstid, der er. Forsinkelse En levering betragtes juridisk set som forsinket (jf. købeloven i Danmark) når leverancen bliver leveret senere end 30 dage efter dine bestilling eller tilbud. Skulle dette ske, er du som kunde i din gode ret til at hæve aftalen, uanset om forsinkelsen er væsentlig for dig. Hvis du ophæver aftalen grundet forsinket levering betaler vi beløbet tilbage straks, dog senest inden 30 dage efter modtagelsen af din meddelelse om, at aftalen ønskes hævet. Skulle vi have afsendt varerne efter du har opsagt aftalen, returnerer du blot varerne. Vi betaler fragtomkostningen ved dette, og tilbagebetaler et evt. hævet beløb straks -dog seneste efter 30 dage-, når vi har modtaget varerne retur i uskadt stand .En opsigelse skal forelægge skriftlig, gerne via e-mail. Leveringsrisiko Det er www.robovac.dk®, der bærer risikoen, hvis varen bliver beskadiget, stjålet eller lignende, før den er afleveret til køber. Det gælder, uanset om www.robovac.dk ® selv sørger for transporten eller overlader det til en fragtmand. En vare anses for leveret, når den er overdraget til dig eller en af dig bemyndiget til at må modtage levereancen. Den må altså ikke blot sættes i en garage, afleveres til naboen e.l., medmindre det er aftalt. Er der konstateret skader på varen, skal du nægte at modtage den og straks kontakte os. Vi sender fluks en ny forsendelse til dig uden ekstra omkostninger. Fragtsatser for kunder:

Danmark:

Forsendelse i Danmark sker med Post Danmark. Ved betaling per efterkrav tillægges servicegebyr uanset størrelse af ordren. Ordrer tillægges fragt uanset betalingsform og størrelse. Alle ordrer sendes som pakke med mindre andet er aftalt.

Udlandet:

Forsendelse sker med Post Danmark Ordrer tillægges fragt uanset betalingsform og størrelse. Alle ordrer sendes som pakke med mindre andet er aftalt.

Fragtsatser for forhandlere:

Danmark:

Forsendelse i Danmark sker med Post Danmark. Alle ordrer tillægges fragt uanset betalingsform og ordrens størrelse. Alle ordrer sendes som pakke med mindre andet er aftalt.

Udlandet: Norge, Sverige, Finland og Tyskland

Forsendelse sker med Post Danmark / Pan Nordic. Alle ordrer tillægges fragt uanset betalingsform. Alle ordrer sendes som pakke med mindre andet er aftalt.

Udlandet: Andre lande

Forsendelse sker med Post Danmark og dennes respektive samarbejdspartner. Alle ordrer tillægges fragt uanset betalingsform og ordrens størrelse. Alle ordrer sendes som pakke med mindre andet er aftalt.

Returnering

Som privatkunde hos www.robovac.dk ® er du godt stillet, hvis du skulle fortryde et køb, få behov for at returnerer en vare eller havet konstateret fejl og mangler på noget af det, Du har købt. Jeg lever af tilfredse kunder, og har ikke nogen glæde i, at give dig en dårlig service. I nedenstående har jeg beskrevet krav, vilkår og kriterier omkring alle former for returnering af varer købt her. Alle procedurer tager udgangspunkt i købeloven for "Handler ved Internet køb", og Du bliver som kunde hos os på ingen måde stillet ringere end dette.

Betalingskort

Hvis Du betaler med betalingskort kan Du kræve, at betalingen straks bliver stoppet hvis du kan gøre gældende: at en fjernsalgstransaktion hverken er foretaget eller bemyndiget af forbrugeren, at debiteringen overstiger det beløb, der er aftalt med dig, at den bestilte ydelse ikke er leveret, eller at en lovbestemt eller aftalt fortrydelsesret er udnyttet ved at den bestilte vare er undladt modtaget eller afhentet.

Det er en forudsætning, at Dine indsigelser ikke umiddelbart kan tilbagevises som urigtige. Forsendelsesomkostninger i forbindelse med returnering herved påhviler køber!

Fortrydelsesret

Alle kan komme til at gøre et køb, de fortryder. Vi giver dig 14 dages fortrydelsesret regnet fra den dag, hvor du modtager varen/den første af flere vareleveringer, eller den dag, hvor du får meddelelse om, at der er indgået en aftale om tjenesteydelser/løbende levering af tjenesteydelser, eller den dag, hvor du modtager de efterfølgende oplysninger. Hvis du ønsker at fortryde et køb skal du underrette www.robovac.dk ® herom med post eller e-mail senest 14 dage efter det et af de overstående tidspunkter.

(Ved virksomhedskøb er der ikke fortrydelsesret)

Varer

Hvis det er køb af almindelige varer, som Du ønsker at fortryde, skal Du tilbagelevere eller tilbagesende det leverede til ®. Det er tilstrækkeligt, hvis Du har overgivet det leverede til posthuset eller en fragtfører inden for fortrydelsesfristen. Fortrydelsesretten kan også udnyttes ved, at Du undlader at modtage eller indløse en forsendelse. Forsendelsesomkostninger i forbindelse med returnering ved brug af fortrydelsesretten påhviler køber. Hvis Du ønsker at fortryde en aftale om løbende levering af varer, som er beregnet til engangsbrug, fx aviser, skal Du ikke tilbagesende det leverede, men give besked om at aftalen fortrydes.

Tjenesteydelser

Ved aftaler om tjenesteydelser, skal Du underrette www.robovac.dk ®inden for fortrydelsesfristen, hvis fortrydelsesretten ønskes udnyttet. Det er tilstrækkeligt, hvis underretningen er afsendt med posten eller e-mail inden fristens udløb. Hvis en evt. forsendelse kommer frem før fristens udløb, kan Du også benytte fortrydelsesretten ved at undlade at modtage eller indløse forsendelsen. Udnytter Du fortrydelsesretten ved at undlade at modtage varen/at afhente den på posthuset, vil ® i første omgang komme til at betale returportoen, men ® har i disse tilfælde ret til at fratrække denne omkostning i det beløb, Du skal have tilbage. Har du endnu ikke betalt for varen, har sælger ret til at opkræve beløbet hos dig efterfølgende.

Hvad skal returneres?

Det er en betingelse for Din udnyttelse af fortrydelsesretten, at www.robovac.dk ® kan få det modtagne tilbage i væsentlig samme stand og mængde, som det var ved leveringen til dig. Du må således gerne prøve en vare, hvis dette blot ikke forringer varens salgsværdi. For så vidt angår aftaler om - tjenesteydelser, - varer, der skal afhentes af www.robovac.dk ® , og - varer, som skal leveres løbende, og som er beregnet til engangsbrug, har Du ikke pligt til at tilbagelevere det evt. modtagne, før Du har tilbagebetalt en modtagen betaling. Tilbagebetaling af evt. modtagen betaling For så vidt angår fortrydelse af almindelige varekøb, vil tilbagebetaling snarest muligt efter at ® har modtaget varen retur og har haft lejlighed til at undersøge den. Alle varer, der kommer retur bliver kontrolleret og testet, så jeg er sikker på, at den næste kunde modtager en fejlfri vare. For så vidt angår aftaler om - tjenesteydelser, - varer, der skal afhentes af www.robovac.dk ®, eller - varer, som skal leveres løbende, og som er beregnet til engangsbrug sker tilbagebetaling snarest muligt, efter at www.robovac.dk ® har modtaget underretning om fortrydelsen. Snarest vil normalt være efter 3-6 arbejdsdage dog senest efter 30 dage. Skulle det mod forventninger ske at tilbagebetaling sker senere end 30 dage vil det naturligvis med renter.

Begrænsninger

www.robovac.dk ® vil gerne give Dig en god oplevelse når Du handler hos os. En af disse er blandt andet, at du modtager varer uden fejl og mangler. Da du som kunde kan afprøve varen og returnere denne uden gebyr, synes vi det er rimeligt, at du passer lidt på de ting du prøver. Derfor har følgende få men virksomme begrænsninger, som sikrer, at du som kunde kan være tryg ved at købe varer hos os.